Általános Szerződési Feltételek


Az Általános Szerződési Feltételek minden regisztrált felhasználónkra nézve kötelezőek. Ezért kérjük, regisztráció előtt figyelmesen olvassa végig! Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. Az Általános Szerződési Feltételek valamennyi a www.arcedula.hu (továbbiakban Árcédula.hu) internet domain által nyújtott szolgáltatásra érvényesek. Az oldal által kínált szolgáltatások igénybevételével a felhasználó elfogadja a felhasználási feltételeket, melyeket az Általános Szerződési Feltételek tartalmaznak.


Üzemeltetői adatok:

Cégszerű megnevezés: Árcédula.hu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság székhelye: 2142. Nagytarcsa Tompa M. utca 19.

Cégjegyzéket vezető cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága

e-mail elérhetőség: kapcsolat@arcedula.hu


Termékek és szolgáltatások köre

Az Árcédula.hu internetes oldalon a Árcédula.hu Szolgáltató Kft (továbbiakban Árcédula.hu) a regisztrált forgalmazók és szolgáltatók termékeit teszi elérhetővé és összehasonlíthatóvá a felhasználók számára.


Árajánlatok

Az Árcédula.hu oldalon megjelenő termékek minden esetben új, hibátlan darabok. A weboldalon feltüntetett árak bruttó árak, tehát tartalmazzák a törvény által megszabott általános forgalmi adót. Az árak az Árcédula.hu oldalon naponta (éjjel) frissülnek, a késés azonban nem kizárható. Az árakat a forgalmazó oldaláról veszi át az Árcédula.hu adatbázisa, előfordulhatnak azonban technikai problémák, így azok helyességért az üzemeltető nem vállal felelősséget. Az árak leellenőrizhetőek a forgalmazók oldalán is, mely egy gombnyomással megtehető, az IRÁNY A BOLT vagy TERMÉK MEGTEKINTÉSE feliratra kattintva. Amennyiben hibát észlel az oldalon, kérjük jelezze nekünk a kapcsolat@arcedula.hu címen, megadva a hiba helyét és a pontos időpontot, amikor észlelte azt. A lehető legrövidebb időn belül javítani fogjuk!


Szerződéses viszonyok és kötelezettségek

Az Árcédula.hu nem saját termékeit kínálja a látogatóknak, hanem csak információt szolgáltat a regisztrált forgalmazók termékeiről. A weboldal használata a végfelhasználók számára ingyenes és a felhasználás során nem keletkezik szerződéses viszony az Árcédula.hu és a végfelhasználók között. Az Árcédula.hu oldalon feltüntetett információk alaposan összegyűjtöttek, feldolgozottak és folyamatosan frissülnek. Az Árcédula.hu weboldalon feltüntetett árakért, termékleírásokért, ajánlatokért és egyéb információkért az üzemeltető nem vállal felelősséget, sem garanciát, jótállási kötelezettsége nem keletkezik. Az oldalon feltüntetett információkat a forgalmazók weboldalán ellenőrizni szükséges! Az Árcédula.hu-n megjelenő termékek és árak folyamatosan változnak, ahogy változik a forgalmazók árukészlete, illetve áraik - éppen ezért az Árcédula.hu nem vállal jótállást arra vonatkozóan, hogy a megjelenő termék a megadott kondíciókkal a forgalmazónál megvásárolható. A leszerződött Partnerek az ilyen jellegű eltérésekből adódó követelések alól az Árcédula.hu-t felmentik. Az Árcédula.hu nem vállal felelősséget weboldalai elérhetőségéért, hibátlan működéséért. Az Árcédula.hu fenntartja a jogot, hogy a meglévő szerződéses viszonyok között webáruházakat vegyen fel vagy távolítson el partnerei közül.


Felelősség

Az Árcédula.hu felelőssége korlátozott. Az Árcédula.hu nem tud felelősséget vállalni a Szerződéses viszonyok és kötelezettségek részben feltüntetett esetekre. Az Árcédula.hu korlátlan felelősséget vállal a következő esetekre:
 • hiányosságot rosszindulatúan és szándékosan elhallgat vagy az Árcédula.hu a szerződésben korlátlan felelősségvállalást kötött ki
 • az Árcédula.hu maga, jogi képviselője vagy alkalmazottja által okozott emberi életet, emberi testet vagy egészséget ért károkért
 • saját maga, törvényes képviselői, illetve alkalmazottjai által szándékosan vagy durva gondatlanságból okozott károkért
 • jelentős szerződésbeli kötelezettségeinek megszegéséért (vezető alkalmazottak és más alkalmazottak által elkövetett szerződésszegés esetén is) valamint érdemben felel az egyszerű alkalmazottak által okozott jelentős károkért

A fenti esetekben a tipikus módon előre látható károk megtérítésének mértékéig korlátozott az Árcédula.hu felelőssége. Az Árcédula.hu weboldalon regisztrált oldalak az Árcédula.hu-t felmentik a harmadik fél minden követelése alól, melyek az Árcédula.hu-n feltüntetett ajánlatok miatt merültek fel. A versenyjogi követelésekre és szerződéses forgalmazói megkötésekből származó követelésekre ez különösképpen érvényes.


Szerzői jogok

Az Árcédula.hu oldalon megjelenített tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. A tartalom részleges vagy teljes másolásához, sokszorosításához, terjesztéséhez és módosításához az Árcédula.hu előzetes írásos beleegyezése szükséges. Ezek a tevékenységek a szerzői jogvédelmet sértik és felelősségre vonást eredményeznek.


Adatvédelemi szabályzat

Az Árcédula.hu számára kiemelten fontos a regisztrált partnerek illetve végfelhasználók adatainak védelme. Az Árcédula.hu Szolgáltató Kft, az Árukereső.hu üzemeltetője és adatkezelője kijelenti, hogy az adatokat minden esetben a mindenkor hatályos magyarországi jogszabálynak megfelelően kezeli, különösen figyelembe véve a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt. A partnerek illetve felhasználók által a regisztráció illetve felhasználás során átadott információkat az Árcédula.hu szigorúan bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki (kivételt képeznek ez alól a véleményezések). A tudomására jutott adatokat kizárólag a szolgáltatás fejlesztése, az oldal működtetése céljából hasznosítja. Az Árcédula.hu a statisztikai adatokat csakis az információközlő személyes adatai nélkül továbbítja a regisztrált forgalmazók számára, így védve végfelhasználói személyazonosságát.

Az Árcédula.hu Szolgáltató, mint az Árcédula.hu adatkezelője személyes adatokat harmadik személy számára csak az érintett hozzájárulásával ad ki, kivételt képez ez alól a Hatósági megkeresés. A Hatóság számára kizárólag az általa lekért, szükségesnek ítélt adatokat szolgáltatja ki.

Az Árcédula.hu a látogatók szokásainak elemzése érdekében oldalnézettségi statisztikai elemző programot alkalmaz. A program menti a látogató IP címét (kattintás esetén, legfeljebb 1 hónapig), böngészőjének típusát, a kattintások számát, kilépő és hivatkozó oldalakat, hogy ezzel is elősegítsük az oldal hatékony adminisztrációját, kezelését. Ezek az adatok azonban nem köthetőek semmilyen személyes információhoz.

Partner regisztráció során a forgalmazónak a következő adatokat kell megadnia: az oldalt üzemeltető cég neve, cégjegyzékszám, pontos cím, bankszámlaszám, kapcsolattartó neve, elérhetősége, számlázási adatok, (közösségi) adószám, valamint a rendszer lementi az IP címet is. A partner saját jelszót állíthat be. Az itt felsorolt adatok feltétlenül szükségesek a kapcsolatfelvételhez és a későbbi együttműködéshez. Az adatok később módosíthatóak a Partner Portálon belül. A regisztráció során megadott adatokat az Árcédula.hu szigorúan bizalmasan kezeli. A szerver szolgáltatója illetve üzemeltetője szerverszintű és alkalmazásszintű eljárásokkal védi a hálózatot az adatok biztonsága érdekében, de az Árcédula.hu ezért semmilyen felelősséget nem vállal. A regisztrált felhasználók tájékoztatást kérhetnek személyes adataik felhasználásáról, kezeléséről, illetve kérhetik annak módosítását vagy törlését. Adott területre vonatkozó tájékoztatás a folyó évben ingyenes, a következő alkalomra az Árcédula.hu díjat szabhat meg. A kért tájékoztatást az Árcédula.hu 30 napon belül köteles megadni.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik felhasználása ellen, amennyiben a személyes adatok továbbítása kizárólag az adatkezelő, adatátvevő jogai érvényesítéséhez szükséges (kivéve, ha azt törvény rendelte el); amennyiben a személyes adatok továbbítása és felhasználása, közvélemény-kutatás, közvetlen üzletszerzés vagy tudományos kutatás céljára történik; a törvény lehetővé teszi a tiltakozás jogának gyakorlását. A tiltakozási kérelmet az üzemeltető legfeljebb 15 munkanapon belül megvizsgálja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az üzemeltető beszünteti további adatok felvételét, valamint az adatkezelést. A meglévő adatokat zárolja és az intézkedésről értesíti az érintetteket. Amennyiben az üzemeltető döntésével az érintett nem ért egyet, az értesítés megérkezésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, amennyiben az adatkezelést törvény rendelte el. Azonban ha a felhasználó tiltakozását az üzemeltető vagy a bíróság jóváhagyta az adatok nem továbbíthatóak az adatátvevő részére. A felhasználók jogaik megsértése esetén bírósághoz fordulhatnak. A bíróság ilyen estekben soron kívül jár el.

Az Árcédula.hu a partnerek adatainak jogellenes kezelése miatt bekövetkezett károkat megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt külső, az adatkezelés körén kívül álló, elháríthatatlan ok idézte elő. Nem megtérítendő a kár, amennyiben azt a károsult szándékos vagy súlyos gondatlansága miatt következett be. Panasz esetén a bíróság illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kereshető fel. Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1534 Budapest, PF.: 834, Telefonszám: 061-391 1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

A hírlevélre feliratkozott felhasználókat az Árcédula.hu naponta informálja az újdonságokról. A hírlevélben az ár alapján legjobbnak ítélt termékekből nagyjából öt szerepel. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni az alján található linkre kattintva.

A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy módosítást közzéteszi az Árcédula.hu oldalon valamint regisztrált partnereinek elektronikus úton megküldi. A módosított ÁSZF a módosítás közzétételtől számított 9. napon lép hatályba.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a felhasználási feltéteket - a felhasználók előzetes, elektronikus úton való értesítése mellett - egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatályba lépését követő használatával – tehát az Arcedula.hu oldalra történő belépéssel – elfogadja a módosított feltételeket.

Az Általános Szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2013.03.06.


Szerződési Feltételek Partnerek Részére (PPC alapú)

Az Arcedula.hu Szolgáltató Kft (továbbiakban Szolgáltató), mint az www.arcedula.hu (továbbiakban Arcedula.hu) üzemeltetője jelen Szerződés keretében vállalja a következőkben meghatározott szolgáltatások teljesítését az Arcedula.hu weboldalon regisztrált forgalmazók (továbbiakban Partner) számára díjazás ellenében.

A Szolgáltató vállalja a Partner termékeinek megjelenítését a Szolgáltató által üzemeltetett ár-összehasonlító internetes portálon, az Arcedula.hu oldalon. A megjelenített információk a következők: a webshop címe, neve, valamint a termékek neve, ára, házhozszállítási adatok, illetve átirányítás a Partner webshopjába.

Az Arcedula.hu oldalon a termékek adatlapján a Partnerek az általuk kínált ár szerint növekvő sorrendben kerülnek megjelenítésre. A Partnerek árszabásukkal befolyásolhatják saját helyüket a listában.

A szerződés létrejötte

A Szolgáltató és Partner közötti szerződés az Arcedula.hu oldalon történő regisztráció Arcedula.hu által történő elfogadása esetén létrejön. A regisztráció folyamán köteles a cég, valamint a kapcsolattartó adatait megfelelően és hiánytalanul megadni és az Általános Szerződési Feltételeket valamint a Szerződést elfogadni. A Partner köteles a regisztrációs lap kitöltése folyamán valós adatokat megadni. A Partner kötelezi magát, hogy adatainak megváltozása esetén értesíti a Szolgáltatót.

A Partner felelőssége jelszavának és fiókja titkosságának megőrzése. A Partner jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatából származó károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató a regisztráció beérkezése után dönt a regisztráció elfogadásáról. A döntés megszületéséről a Szolgáltató e-mail értesítést küld a Partnernek a Partner által a kapcsolattartó megnevezésénél megadott e-mail címre.

A Szolgáltatónak jogában áll az általa nyújtott szolgáltatást megfelelő forgalmi adatokkal rendelkező és megfelelő bevételt nyújtó webshopok számára fenntartani, ilyen indokkal is megtagadhatja a szerződéskötést. A Szolgáltatónak mindezek mellet joga van a szerződéskötés megtagadására illetve annak egyoldalú felbontására, amennyiben a Partner oldala a Szolgáltató weboldala jó hírét vagy üzleti gyakorlatát sérti, károsan befolyásolja. Továbbá a Szolgáltató elzárkózhat a szerződéskötéstől, elutasítva a regisztrációt, amennyiben a regisztrálni kívánt felet korábban törölték a partnerlistáról, a regisztráció hiányos, nem valós adatokat tartalmaz, vagy nem felel meg az ÁSZF és a Szerződés követelményeinek, valamint az ÁSZF-ben meghatározott esetekben.

A Szolgáltató és a regisztrált partner között megkötött Szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A Szerződések nem kerülnek iktatásra valamint határozatlan időre jönnek létre.

Díjak és elszámolás

Az Arcedula.hu oldal használata esetében a Felek közötti elszámolás a Szolgáltató oldaláról a Partner oldalára történő átkattintások száma (PPC - "Pay Per Click") alapján történik.

A Szolgáltató vállalja, hogy átkattintásonként a Szolgáltatások és árak weboldalon megszabott áron a Partner termékeit weboldalán megjeleníti. Függetlenül attól, hogy egy látogató egy nap folyamán a Partner egy termékadatlapjára hány alkalommal kattint át, csupán egy kattintás ára kerül elszámolásra. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy minden rendelkezésére álló technikai eszközzel igyekszik kiszűrni az „internetes robotok”, illetve a rosszindulatú látogatók kattintásait.

Az Arcedula.hu külön felületet biztosít azon Partnereinek, akik maguk legalább egyszer feltöltötték egyenlegüket. Ez a felület a Partner Portál, ahol figyelemmel kísérhetik aktuális egyenlegüket, a saját oldalára való átkattintások alakulását (valós időben, illetve különböző időalapú bontásban), korábbi feltöltések idejét és összegét. A Partner oldalára az Arcedula.hu-ról történő átkattintások időponttal és IP címmel együtt kerülnek kijelzésre, így a partner megbizonyosodhat arról, hogy különböző érdeklődők kattintásai lettek elszámolva. A Partner az Arcedula.hu szolgáltatásainak használatával a Partner Portál nyilvántartásának, ami zárt informatikai rendszer, felelősségét elismeri. Elfogadja, mint hiteles adatnyilvántartást és az itt közölt eredményekkel szemben kifogással nem él. A Szolgáltató vállalja, hogy a szerződéskötéstől számított két hétig a Partner oldalát az Arcedula.hu főoldalán reklámozza, továbbá, hogy a Partner által befizetett összeg jelentős részét reklámra fordítja az arcedula.hu elindulását követő 2 évben. A Szolgáltató vállalja, hogy naponta kihelyezi az adatbázisában szereplő legversenyképesebb termékeket a főoldalára.

Online bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Számlaegyenleg

Az Arcedula.hu szolgáltatásainak díját a Partner előzetesen köteles a Szolgáltató részére megfizetni. Pozitív, aktuális egyenleg hiányában a Szolgáltató nem köteles szolgáltatást nyújtani, a Partner termékei lekerülnek az Arcedula.hu oldalról. Az egyenleg feltöltése a Partner felelőssége. A Partner PayPal rendszeren vagy banki átutaláson keresztül töltheti fel egyenlegét. Lényeges, hogy a Partner a feltöltésnél a közleményben adja meg partnerazonosító kódját, hogy egyenlegfeltöltése gond nélkül és minél gyorsabban jóváírásra kerülhessen. A feltöltést követően az összeg jóváírásra kerül az egyenlegén, melyet a Partner 1 éven belül használhat fel. Az egyenleg feltöltéséről a Szolgáltató papír alapú vagy elektronikus számlát bocsát ki, melyet papír alapú számla esetében a cég regisztrációkor megadott "Számlázási cím"-re küld meg, 10 munkanapon belül, elektronikus számla esetében a Partner kapcsolattartói e-mail címére küld el, 10 munkanapon belül. Az Arcedula.hu oldalon történő regisztrációval és az Általános Szerződési Feltételek valamint a Szerződés elfogadásával a Partner a számla formátumát is elfogadja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a számla formátumán módosítson. Erről a Partnert időben értesíti.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy - egyedi megegyezés alapján - kedvezményeket adjon jelenlegi és leendő Partnereinek. A kedvezmény mértéke tetsződleges lehet és a Partner egyenlegén kerül jóváírásra.

A Partner egyenlegének lemerülése előtt emailt küldünk a partnernek, amelyben tájékoztatjuk az aktuális egyenlegéről, valamint a feltöltés módjáról. Amennyiben a Partner az egyenleg teljes lefogyása előtt feltölti egyenlegét, akkor a termékek megszakítás nélkül megjelennek az oldalon. Ha az egyenleg teljesen lefogy, akkor a Szolgáltató a Partner termékeinek a megjelenését szünetelteti a következő egyenlegfeltöltésig. A Partner nem jogosult az egyenlegén szereplő, már befizetett összeg visszaigénylésére, kivéve, ha a szolgáltatás meghiúsult a Szolgáltató hibájából.

Szolgáltatás szüneteltetése

A szolgáltatást bármelyik fél kérésére lehet szüneteltetni átmeneti időre. A Szolgáltató a következő esetekben él a szüneteletetési jogával automatikusan:
 • A Partner által adott adatfájl nem elérhető és így a termékadatok frissítése nem megoldható.
 • A Partner által adott adatfájl valótlan, megtévesztő adatokat tartalmaz.
 • A Partner által adott adatfájl vírust, adathalász programot tartalmaz, vagy más módon veszélyezteti a Szolgáltató rendszerének működését.
 • A Partner a türelmi idő lejárta után sem töltötte fel egyenlegét.

Amennyiben a szolgáltatás szüneteltetését a Szolgáltató kezdeményezte, abban az esetben haladéktalanul értesíti erről a Partnert. A szolgáltatás szüneteltetését kérheti a Partner is. Ebben az esetben legalább 3 munkanappal előbb kell jeleznie Partnernek a Szolgáltató felé ezt az igényét és évente legfeljebb 6 alkalommal kérheti a szolgáltatás manuális szüneteltetését.

Egyéb rendelkezések

Az Arcedula.hu szolgáltatásainak igénybevételéhez a Partner köteles az általa az Arcedula.hu oldalon elhelyezni kívánt termékek adatait biztosítani a Szolgáltató számára a http://arcedula.hu/tartalom/arlista-adatfajl-formatuma oldalon megtalálható feltételek alapján. Amennyiben a Partnernek nincs lehetősége a megfelelő dokumentum (fájl) elkészítésére, azt kérheti a Szolgáltatótól költségtérítés ellenében. A Szolgáltató nem köteles azon adatok megjelenítésére, amelyek nem valósak, elavult termékinformációkat tartalmaznak, jogellenesek illetve a Szolgáltató vagy harmadik fél jogait, érdekeit sértik, sérthetik, illetve melyeket a Partner nem a jelen Szerződés illetve az Arcedula.hu oldalra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek alapján ad meg a Szolgáltató részére. Ezekben az esetekben a Partner részéről bármilyen követelésnek vagy igénynek helye nincs.

A Szolgáltató vállalja, hogy a Partner által rendelkezésére bocsátott adatokat feldolgozza és adatbázisába illeszti. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Partner által megjeleníteni kívánt termékek kategória-besorolásán változtasson. A Partner semmilyen igénnyel vagy követeléssel nem élhet a Szolgáltatóval szemben az előbbiek esetében. A Felek írásbeli kommunikációként az e-mailen történő kapcsolattartást fogadják el. A Szolgáltató elérhetősége: kapcsolat@arcedula.hu. Az e-mail forgalom biztosítása nem tartozik a Szolgáltató hatáskörébe, illetve nem tartozik felelősséggel a meg nem érkezett e-mailekből keletkezett károkért. A felhasználás során vagy által keletkezett, illetve a Szolgáltatónak jogellenesen okozott károk megtérítését szükség esetén bírósági úton is érvényre juttatja a Szolgáltató. Az ügyben intézkedő szerveknek a Szolgáltató ilyen esetben minden elvárható és jogos segítséget megad a jogsértő személyazonosságának megállapítása érdekében. A Szolgáltató szolgáltatása igénybevételénél nem köt ki sem hűségidőt, sem minimális költési szintet.

További jogok és kötelezettségek

Az Arcedula.hu oldalon igénybevett szolgáltatások a hatályos jogszabály keretei között, a Szerződés és ÁSZF feltételeinek betartásával valamint a Szolgáltató és harmadik személy(ek) jogainak megsértése nélkül vehetők igénybe. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Partner magatartásáért harmadik személlyel vagy más Partnerekkel szemben. A Szolgáltató nem vállal felelőséget az Arcedula.hu használata, illetve elektronikus levelezés folyamán a Partner számítástechnikai berendezésében, egyéb tulajdonában keletkezett károkért, különös tekintettel a számítástechnikai vírusok esetére. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az Arcedula.hu jogszerűtlen, szakszerűtlen, az ÁSZF-nek nem megfelelő használata következtében bekövetkezett károkért, magatartásért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a site-okért, melyeknek linkjei megjelennek az Arcedula.hu oldalon. Az off-site megtekintése (linkelés) kockázata a Felhasználót terheli. Az Arcedula.hu üzemeltetéséhez használt szerverek leállását előidéző vagy azt veszélyeztető, illetve bármely olyan rendszer használata, amely a szolgáltatást veszélyeztetheti, tilos. A Szolgáltató jogosult jelen Szerződést egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy módosítást közzéteszi az Arcedula.hu oldalon valamint regisztrált partnereinek elektronikus úton megküldi. Amennyiben a Partner a módosításokat nem fogadja el, jogában áll a Szerződést 8 napon belül, egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani. Ilyen esetben a szerződésfelmondás a Szolgáltató részéről elfogadottnak tekintendő. Az ÁSZF módosítás az értesítés kiküldésétől számított 9. napon lép hatályba.

A szerződés megszűnése

A Szerződést bármely fél megszüntetheti 8 napos, egyoldalú, rendes felmondással. A Szolgáltató azonnali hatályú, egyoldalú, rendkívüli felmondással a következő esetekben élhet:
 • A Partner által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, az ÁSZF-ben foglaltaknak vagy jelen Szerződés követelményeinek illetve a Szolgáltatót megtévesztette
 • A Partner magatartása sérti a Szolgáltató, más felhasználók illetve harmadik fél jogos érdekeit, jóhírnevét, vagy a Szerződés felbontására a Szolgáltatónak jogos alapot adnak
 • A Partner jogellenesen használja a szolgáltatást, illetve visszaél vele
 • A Partner bűncselekményt követett el vagy felróható módon kárt okoz
 • Az ÁSZF-ben rögzített egyéb esetekben

A Szolgáltató a Szerződés megszűnése esetén jogosult a Partnerrel szembeni követelését egy összegben a Partner felé kiszámlázni. Amennyiben a szerződésbontás a Szolgáltató kezdeményezésére történik, akkor a Szolgáltató a szerződésbontást követő 20 munkanapon belül visszatéríti a Partner számlaegyenlegén szereplő összeget, csökkentve azt az esetlegesen ajándékba adott egyenleggel, valamint feltöltési bónuszokkal.

Amennyiben a Szolgáltató és a Partner között a Szerződés fennállása idején számviteli bizonylat került kiállításra, a Szolgáltató a Partner adatait, kiemelten a forgalmi adatokat a 2000. évi C. tv. 169. §-nak megfelelően számviteli elszámolást közvetetten alátámasztó bizonylatként kezeli és a törvényben meghatározott ideig megőrzi.

A Szolgáltató, amennyiben a Szerződésben illetve az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bont szerződést, nem tartozik felelősséggel sem a Partnerrel, sem harmadik személlyel szemben.

A Szolgáltatónak jogában áll felfüggeszteni a szolgáltatást ha kétség merül fel annak kapcsán, hogy a Partner betartja az ÁSZF feltételeit vagy a Szerződésben foglaltakkal ellentétes, illetve jogellenes magatartást tanúsít. Ilyen esetekben a Partner felelőssége korlátlan.

A Szerződésre a magyar nyelv és a magyar jog az irányadó. Amennyiben a Felek közötti jogvita merül fel, a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességgel rendelkezik.

Budapest, 2022.06.06.