Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek minden regisztrált felhasználónkra nézve kötelezőek. Ezért kérjük, regisztráció előtt figyelmesen olvassa végig! Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. Az Általános Szerződési Feltételek valamennyi a www.arcedula.hu (továbbiakban Árcédula.hu) internet domain által nyújtott szolgáltatásra érvényesek. Az oldal által kínált szolgáltatások igénybevételével a felhasználó elfogadja a felhasználási feltételeket, melyeket az Általános Szerződési Feltételek tartalmaznak.

Üzemeltetői adatok:

Cégszerű megnevezés: Árcédula.hu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság székhelye: 2142. Nagytarcsa Tompa M. utca 19.
Cégjegyzéket vezető cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
e-mail elérhetőség: kapcsolat@arcedula.hu

Termékek és szolgáltatások köre

Az Árcédula.hu internetes oldalon a Árcédula.hu Szolgáltató Kft (továbbiakban Árcédula.hu) a regisztrált forgalmazók és szolgáltatók termékeit teszi elérhetővé és összehasonlíthatóvá a felhasználók számára.

Árajánlatok

Az Árcédula.hu oldalon megjelenő termékek minden esetben új, hibátlan darabok. A weboldalon feltüntetett árak bruttó árak, tehát tartalmazzák a törvény által megszabott általános forgalmi adót. Az árak az Árcédula.hu oldalon naponta (éjjel) frissülnek, a késés azonban nem kizárható. Az árakat a forgalmazó oldaláról veszi át az Árcédula.hu adatbázisa, előfordulhatnak azonban technikai problémák, így azok helyességért az üzemeltető nem vállal felelősséget. Az árak leellenőrizhetőek a forgalmazók oldalán is, mely egy gombnyomással megtehető, az IRÁNY A BOLT vagy TERMÉK MEGTEKINTÉSE feliratra kattintva. Amennyiben hibát észlel az oldalon, kérjük jelezze nekünk a kapcsolat@arcedula.hu címen, megadva a hiba helyét és a pontos időpontot, amikor észlelte azt. A lehető legrövidebb időn belül javítani fogjuk!

Szerződéses viszonyok és kötelezettségek

Az Árcédula.hu nem saját termékeit kínálja a látogatóknak, hanem csak információt szolgáltat a regisztrált forgalmazók termékeiről. A weboldal használata a végfelhasználók számára ingyenes és a felhasználás során nem keletkezik szerződéses viszony az Árcédula.hu és a végfelhasználók között. Az Árcédula.hu oldalon feltüntetett információk alaposan összegyűjtöttek, feldolgozottak és folyamatosan frissülnek. Az Árcédula.hu weboldalon feltüntetett árakért, termékleírásokért, ajánlatokért és egyéb információkért az üzemeltető nem vállal felelősséget, sem garanciát, jótállási kötelezettsége nem keletkezik. Az oldalon feltüntetett információkat a forgalmazók weboldalán ellenőrizni szükséges! Az Árcédula.hu-n megjelenő termékek és árak folyamatosan változnak, ahogy változik a forgalmazók árukészlete, illetve áraik - éppen ezért az Árcédula.hu nem vállal jótállást arra vonatkozóan, hogy a megjelenő termék a megadott kondíciókkal a forgalmazónál megvásárolható. A leszerződött Partnerek az ilyen jellegű eltérésekből adódó követelések alól az Árcédula.hu-t felmentik. Az Árcédula.hu nem vállal felelősséget weboldalai elérhetőségéért, hibátlan működéséért. Az Árcédula.hu fenntartja a jogot, hogy a meglévő szerződéses viszonyok között webáruházakat vegyen fel vagy távolítson el partnerei közül.

Felelősség

Az Árcédula.hu felelőssége korlátozott. Az Árcédula.hu nem tud felelősséget vállalni a Szerződéses viszonyok és kötelezettségek részben feltüntetett esetekre. Az Árcédula.hu korlátlan felelősséget vállal a következő esetekre:

A fenti esetekben a tipikus módon előre látható károk megtérítésének mértékéig korlátozott az Árcédula.hu felelőssége. Az Árcédula.hu weboldalon regisztrált oldalak az Árcédula.hu-t felmentik a harmadik fél minden követelése alól, melyek az Árcédula.hu-n feltüntetett ajánlatok miatt merültek fel. A versenyjogi követelésekre és szerződéses forgalmazói megkötésekből származó követelésekre ez különösképpen érvényes.

Szerzői jogok

Az Árcédula.hu oldalon megjelenített tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. A tartalom részleges vagy teljes másolásához, sokszorosításához, terjesztéséhez és módosításához az Árcédula.hu előzetes írásos beleegyezése szükséges. Ezek a tevékenységek a szerzői jogvédelmet sértik és felelősségre vonást eredményeznek.

Adatvédelemi szabályzat

Az Árcédula.hu számára kiemelten fontos a regisztrált partnerek illetve végfelhasználók adatainak védelme. Az Árcédula.hu Szolgáltató Kft, az Árukereső.hu üzemeltetője és adatkezelője kijelenti, hogy az adatokat minden esetben a mindenkor hatályos magyarországi jogszabálynak megfelelően kezeli, különösen figyelembe véve a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt. A partnerek illetve felhasználók által a regisztráció illetve felhasználás során átadott információkat az Árcédula.hu szigorúan bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki (kivételt képeznek ez alól a véleményezések). A tudomására jutott adatokat kizárólag a szolgáltatás fejlesztése, az oldal működtetése céljából hasznosítja. Az Árcédula.hu a statisztikai adatokat csakis az információközlő személyes adatai nélkül továbbítja a regisztrált forgalmazók számára, így védve végfelhasználói személyazonosságát.

Az Árcédula.hu Szolgáltató, mint az Árcédula.hu adatkezelője személyes adatokat harmadik személy számára csak az érintett hozzájárulásával ad ki, kivételt képez ez alól a Hatósági megkeresés. A Hatóság számára kizárólag az általa lekért, szükségesnek ítélt adatokat szolgáltatja ki.

Az Árcédula.hu a látogatók szokásainak elemzése érdekében oldalnézettségi statisztikai elemző programot alkalmaz. A program menti a látogató IP címét (kattintás esetén, legfeljebb 1 hónapig), böngészőjének típusát, a kattintások számát, kilépő és hivatkozó oldalakat, hogy ezzel is elősegítsük az oldal hatékony adminisztrációját, kezelését. Ezek az adatok azonban nem köthetőek semmilyen személyes információhoz.

Partner regisztráció során a forgalmazónak a következő adatokat kell megadnia: az oldalt üzemeltető cég neve, cégjegyzékszám, pontos cím, bankszámlaszám, kapcsolattartó neve, elérhetősége, számlázási adatok, (közösségi) adószám, valamint a rendszer lementi az IP címet is. A partner saját jelszót állíthat be. Az itt felsorolt adatok feltétlenül szükségesek a kapcsolatfelvételhez és a későbbi együttműködéshez. Az adatok később módosíthatóak a Partner Portálon belül. A regisztráció során megadott adatokat az Árcédula.hu szigorúan bizalmasan kezeli. A szerver szolgáltatója illetve üzemeltetője szerverszintű és alkalmazásszintű eljárásokkal védi a hálózatot az adatok biztonsága érdekében, de az Árcédula.hu ezért semmilyen felelősséget nem vállal. A regisztrált felhasználók tájékoztatást kérhetnek személyes adataik felhasználásáról, kezeléséről, illetve kérhetik annak módosítását vagy törlését. Adott területre vonatkozó tájékoztatás a folyó évben ingyenes, a következő alkalomra az Árcédula.hu díjat szabhat meg. A kért tájékoztatást az Árcédula.hu 30 napon belül köteles megadni.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik felhasználása ellen, amennyiben a személyes adatok továbbítása kizárólag az adatkezelő, adatátvevő jogai érvényesítéséhez szükséges (kivéve, ha azt törvény rendelte el); amennyiben a személyes adatok továbbítása és felhasználása, közvélemény-kutatás, közvetlen üzletszerzés vagy tudományos kutatás céljára történik; a törvény lehetővé teszi a tiltakozás jogának gyakorlását. A tiltakozási kérelmet az üzemeltető legfeljebb 15 munkanapon belül megvizsgálja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az üzemeltető beszünteti további adatok felvételét, valamint az adatkezelést. A meglévő adatokat zárolja és az intézkedésről értesíti az érintetteket. Amennyiben az üzemeltető döntésével az érintett nem ért egyet, az értesítés megérkezésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, amennyiben az adatkezelést törvény rendelte el. Azonban ha a felhasználó tiltakozását az üzemeltető vagy a bíróság jóváhagyta az adatok nem továbbíthatóak az adatátvevő részére. A felhasználók jogaik megsértése esetén bírósághoz fordulhatnak. A bíróság ilyen estekben soron kívül jár el.

Az Árcédula.hu a partnerek adatainak jogellenes kezelése miatt bekövetkezett károkat megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt külső, az adatkezelés körén kívül álló, elháríthatatlan ok idézte elő. Nem megtérítendő a kár, amennyiben azt a károsult szándékos vagy súlyos gondatlansága miatt következett be. Panasz esetén a bíróság illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kereshető fel. Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1534 Budapest, PF.: 834, Telefonszám: 061-391 1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

A hírlevélre feliratkozott felhasználókat az Árcédula.hu naponta informálja az újdonságokról. A hírlevélben az ár alapján legjobbnak ítélt termékekből nagyjából öt szerepel. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni az alján található linkre kattintva.

A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy módosítást közzéteszi az Árcédula.hu oldalon valamint regisztrált partnereinek elektronikus úton megküldi. A módosított ÁSZF a módosítás közzétételtől számított 9. napon lép hatályba.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a felhasználási feltéteket - a felhasználók előzetes, elektronikus úton való értesítése mellett - egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatályba lépését követő használatával – tehát az Arcedula.hu oldalra történő belépéssel – elfogadja a módosított feltételeket.

Az Általános Szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2013.03.06.

Vissza a főoldalra